Направа на нивелация на железен път на междугарие Антон-Пирдоп

4e31a85b3dc432475af173a999c19e3f6ad2a9b84f3a9ef29ed9195864034d52 7b29d3c23d7ee724fb521c8c719161dbba65cf7e9bba78cd7d15356a49a73647